Księga przychodów i rozchodów

Jedną z najczęściej wybieranych form rozliczania działalności gospodarczej jest prosta KPiR. Pod tym akronimem kryje się księga przychodów i rozchodów – czyli uproszczona forma ewidencji dokumentów rachunkowych, która uwzględnia profity, zakupy i koszty, a także wydatki związane z prowadzeniem biznesu.

Księga przychodów i rozchodów w 2022 może być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Informacje zebrane w KPiR stanowią podstawę do wyliczenia należnego podatku.

Księga przychodów i rozchodów 2022 – dla kogo?

Według definicji, podmiotami, które mogą rozliczać się w oparciu o KPiR, są:

  • osoby fizyczne (prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
  • spółki cywilne oraz jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą,

które nie korzystają z ryczałtu i rozliczają się na podstawie podatku liniowego bądź według ogólnej skali PIT. Warunkiem koniecznym, który muszą spełniać, jest wysokość profitów netto – kwota za poprzedni okres rozliczeniowy nie może przekraczać równowartości 2 mln euro.

KPiR – podatek

W roku 2022 z KPiR mogą korzystać podmioty gospodarcze, które rozliczają się na 19% podatku liniowym bądź zasadach ogólnych PIT – 17% i 32%.

Księga PiR – ryczałt w 2022

Działalności gospodarcze, które rozliczają się metodą ryczałtową, nie mogą korzystać z KPiR. Ryczałt polega bowiem na wyliczaniu należnej właściwemu urzędowi skarbowemu kwoty jedynie na podstawie przychodów – nie są brane pod uwagę rozchody.

Scroll to Top