Prowadzenie ryczałtu

Forma opodatkowania działalności gospodarczej w określonej postaci jest wygodną metodą rozliczenia, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy posiadający jednoosobową firmę lub spółkę osobową. Dlatego też prowadzenie rozliczenia na zasadach ryczałtu jest jedną z usług oferowanych przez nasze biuro księgowo-rachunkowe, którego siedziba mieści się na ul. Świętokrzyskiej 18, lok. 114, piętro I, 00-052 Warszawa. Służymy doradztwem pod względem wyboru odpowiedniej formy opodatkowania i w innych kwestiach związanych z tym zagadnieniem.

Prowadzenie ryczałtu – oferta Ixon

Zakres tej usługi oferowanej przez nasze biuro księgowo- rachunkowe obejmuje różne czynności niezbędne w tym celu. Dotyczy ona m.in. rejestrowania dokumentów księgowych w dedykowanym systemie księgowo-finansowym oraz zajmowania się ewidencją majątku trwałego. W jej zakres wchodzi również kontrolowanie dokumentacji pod kątem formalnym oraz rachunkowym.

Dużym ułatwieniem dla osób posiadających własną działalność gospodarczą jest również fakt, że zajmujemy się ewidencjonowaniem wartości przychodów dla określonych stawek ryczałtowych. Ponadto oferujemy kompleksowe prowadzenie bazy danych z informacjami na temat podatku VAT od towarów i usług.

Jakie czynności obejmuje ta usługa księgowo-rachunkowa?

Jako że zakres opisywanej usługi jest dosyć szeroki, można wyróżnić kilka dodatkowych działań, którymi możemy się zająć. Zalicza się do nich sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS oraz przygotowywanie i składanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych PIT i VAT. W ramach prowadzenia ryczałtu zajmujemy się także reprezentacją działalności przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Z tej formy rozliczenia mogą skorzystać osoby fizyczne oraz spółki cywilne i jawne osób fizycznych, jeśli ich przychody za poprzedni rok nie wyniosły więcej niż 250 000 euro. Wartość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest zależna od rodzaju prowadzonej działalności. Jeśli chcą więc Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

Scroll to Top
Scroll to Top