Księgi rachunkowe

Definicja pełnej ewidencji

Pełna księgowość z definicji jest systemem ewidencji wszelkich przepływów pieniężnych w firmie – zarówno rozchodów, jak i wpływów. Składa się ze zbiorów informacji ujętych w dzienniku, ks. głównej i pomocniczych, zestawieniach oraz wykazie aktywów i pasywów firmy.

Do prowadzenia pełnej ewidencji rachunkowej w 2022 zobowiązane są wszystkie działalności gospodarcze, których przychody w 2021 przekroczyły górny limit 2 mln euro. Ponadto, według definicji, ks. rachunkowe w 2022 muszą prowadzić też samorządy terytorialne, podmioty finansowe, jednostki budżetowe, spółki kapitałowe, komandytowe oraz komandytowo – akcyjne.

Księgi rachunkowe a księga przychodów i rozchodów

Pełny system indeksowania przepływów pieniężnych w firmie, w odróżnieniu od k. przychodów i rozchodów, wymaga ewidencji znacznie większej ilości informacji. Generuje także poważniejsze zobowiązania względem Urzędu Skarbowego. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów jest z reguły usługą znacznie tańszą niż prowadzenie pełnego indeksu zdarzeń gospodarczych.

Księgi rachunkowe – limit w 2022

Podmioty gospodarcze, których profity w 2021 przekroczyły limit 2 mln euro, są prawnie zobowiązane do przejścia na pełną księgowość. Aby dokonać wyliczenia równowartości, należy – zgodnie z definicją – wziąć pod uwagę kurs euro według zestawień NBP z dnia 1.10.2021. Limit w 2022 wyniósł równo 9.188.200 zł – wszystkie firmy, które przekroczyły tę kwotę, muszą przejść na nowy, bardziej rozbudowany system rejestracji przepływów pieniężnych.

Przewiń do góry